Yngre mer klimatsunda kring mat

De yngre väljer i högre grad bort kött.
Istället väljer de mer av quorn, baljväxter och sojaprodukter.
I vart fall i Umeå där kommunen nu analyserar hur invånarnas konsumtionsbaserade utsläpp ser ut.

Umeå kommun genomför som en av Sveriges första kommuner en undersökning om hur invånarnas konsumtionsbaserade utsläpp ser ut.
Tanken är att hjälpa Umeå-borna att kunna bidra till de långsiktiga klimatmålen.

Naturvårdsverket beräknar att våra konsumtionsbaserade klimatavtryck behöver ligga på ett ton per person år 2050 vilket är ganska exakt en tiondel av den nivå vi är på idag.
Umeå kommun gör nu ett försök att bryta ned målet till en lokal nivå genom att mäta Umeå-bornas konsumtionsbaserade utsläpp.

I den del som berör matkonsumtion konstaterar man i studien att det finns tydliga och specifika tendenser kring den del av utsläppen som härrör sig till köttkonsumtion.

Den yngsta åldersgruppen bland Umeå-borna i undersökningen – 20-29 år – äter betydligt mindre av alla typer av kött och väljer i kraftigt mycket högre grad alternativ som baljväxter, quorn och sojaprodukter.

– Det kan indikera att vi ser en omställning till mer klimatsmart livsmedelskonsumtion bland yngre konsumenter. Det är en positiv utveckling eftersom vi vet att konsumtionen av kött behöver minska, säger Katarina Axelsson som varit med i arbetet med undersökningen.