Satsar miljarder mot plastavfall

Hela plastvarukedjan samlar sig nu globalt.
16 januari lanserades alliansen med namnet Alliance to end plastic waste (AEPW).
Det är det hittills största initiativet mot plastavfall.

En allians av globala företag – med stark anknytning till plastvarusiddan – har bildat AEPW.
Det är den största ansatsen hittills kring plastavfall och inkluderar företag som tillverkar, använder, säljer, processar, samlar in och återvinner plast.

I nuläget finns ett 30-tal medlemsföretag och bland dem jättar som Basf, Exxon Mobil, Henkel, Procter & Gamle och Total.
Tillsammans har medlemsföretagen satsat ungefär en miljard dollar i insatser som ska bidra till att sätta stopp för plastavfall i hav och oceaner.
Det är initiativ kring att bygga upp infrastrukturer och engagera och ambitionen är att investera 1,5 miljarder dollar den kommande femårsperioden.

– Plast är ett effektivt material som kan spara resurser och som ger oss säkra och bekväma fördelar för samhället. Dessa fördelar förlorar sin betydelse, om plasten och avfallet inte används, tas om hand om och återvinns på ett ansvarsfullt sätt, säger Martin Brudermüller, styrelseordförande och tekniskt ansvarig för Basf.

Att förstå var plastavfallet kommer ifrån är en väsentlighet. Forskning från miljöorganisationen Ocean Conservancy visar att plast i haven till övervägande del härstammar från nedskräpning på land.
Det mesta plastavfallet sprids genom floder och kan härledas till tio stora floder i världen, varav majoriteten är i Asien och Afrika.

Många av dessa floderna rinner genom tätbefolkade områden, som saknar fungerande infrastruktur för insamling och återvinning av avfall, vilket leder till stora problem med spridning av plastavfall.
Alliansen End Plastic Waste kommer att initiera åtgärder där behoven är som störst, vilket inkluderar projekt som bidrar till lösningar inom fyra nyckelområden.

Ny avgift på fossil plast?

Det krävs en nationell samordnare för att vi ska använda mindre mängd plast.
Information och märkning ska bli bättre – och en avgift kan krävas.
Detta enligt förslag i utredningen ”Hållbara plastmaterial”.

Åsa Stenmark har lett den statliga utredningen ”Hållbara plastmaterial” som nu lämnat sina förslag.
Man konstaterar där att det krävs en nationell samordnare för att driva utvecklingen mot mindre plastanvändning.

En uppgift där blir att ta fram etappmål för en hållbar plastanvändning.
Informationen till konsumenterna måste bli bättre och Sverige bör inom EU verka för en märkning av produkter med återvunnen plastråvara.

Dessutom bör regeringen utreda en klimatkompensationsavgift på försäljning av fossil plast, menar utredarna.
Man vill även minska användningen av engångsprodukter inom offentlig förvaltning.

Ny teknik återvinner mer plast

Tyska Basf, ett av världens större kemiföretag, meddelar nu att man för första gången använt kemiskt återvunnen plast i tillverkningen av nya produkter.
Enligt företaget kan den nya tekniken kraftigt öka mängden återvunnen plast.


Genom att använda kemiskt återvunnen plast i tillverkningen av nya produkter främjar Basf återvinning av plastavfall som annars varit svårt att återvinna, hävdar man och skriver att tekniken är storskalig och skapar möjligheter att kraftigt öka mängden återvunnen plast.

Enligt Basf kan man jämföra tekniken med kretsloppet för metall där metallförpackningar smälts om för att bli nya förpackningar eller andra nya metallprodukter.

Via detta projekt – Chemcycling – bryter nu Basf ny mark inom återvinning av plast, hävdar man.
Basf har nu för första gången tillverkat produkter skapade ur kemiskt återvunnet plastavfall.

– En ansvarsfull användning av plast är avgörande för att lösa världens avfallsproblem. Detta gäller såväl företag som institutioner och konsumenter. Med kemisk återvinning vill vi göra ett betydande bidrag till att minska mängden plastavfall, säger Dr. Martin Brudermüller, styrelseordförande och Chief Technology Officer (CTO) hos Basf. – Med vårt ChemCycling-projekt använder vi plastavfall som en resurs. På detta sätt skapar vi värde för miljön, samhället och ekonomin. Vi har gått samman med partners över hela värdekedjan för att skapa en fungerande cirkulär modell, säger Brudermüller.