Två av tre ändrar matvanor i år

Två av tre svenskar tänker ändra sina matvanor i år.
Fler kvinnor än män tänker göra det.
Fyra av fem tror att de kommer att lyckas.

Det är i Coops matometer man låtit göra en undersökning bland 1 300 svenskar kring det här med att skapa nya vanor och att ändra sina matvanor.
Det vill vi – hävdar vi bestämt, i alla fall.

68 procent av de svarande säger att de kommer att ändra sina matvanor under det nya året och högst andel bakom det påståendet finns hos kvinnor samt i åldersspannet 26-35 år. Det är dessutom fler i storstadsområdena som är inne på att ändra sina vanor och matvanor.

Oftast handlar det om att vi vill äta mindre sötsaker – vilket två av fem anger och när det gäller den saken är det de mellan 26-35 år samt de som är över 66 som är mest angelägna.

17 procent säger att de vill/ska börja äta mer hälsosam mat samt äta mer grönsaker.
Tror på oss själva gör vi uppenbarligen också eftersom fyra av fem som svarat tror att de kommer att lyckas i sina ambitioner.

Minska matsvinnet tänker vi också göra. En av fem under 35 år kommer att kasta mindre mängd mat hemma och bland dem som i störst utsträckning vill laga mer mat hemma toppar gruppen 16-25-åringar.

Undersökningen i sammanfattning

68 procent av svenskarna kommer att förändra sina matvanor 2019. Samma svar ger 73 procent av kvinnorna, 64 procent av männen och 81 procent av de tillfrågade i åldern 26-35 år.

82 procent av svenskarna tror att de kommer att lyckas med att förändra sina matvanor. 3 procent tror att de inte kommer att lyckas och 15 procent vet inte om de kommer att lyckas.

25 procent av svenskarna vill äta mindre mängd sötsaker. 31 procent av de tillfrågade i åldern 25-36 och 28 procent av kvinnorna vill också det.

Topp 5 svenska befolkningen
#1 Äta mindre mängd sötsaker (25%)
#2 Äta mer hälsosamt (17%)
#2 Äta mer grönsaker (17%)
#4 Kasta mindre mängd mat hemma (14%)
#5 Äta mer vegetarisk kost (11%)
#5 Äta mer frukt (11%)

Ny kampanj för mer fullkorn

Svenskarna är för dåliga på att äta fullkorn.
Nu ska vi lära oss att göra det.
Delvis sker det med inspiration från Danmark.

En kampanj i Danmark gav resultat. På tio år fick man danskarna att tugga i sig dubbelt så mycket fullkorn som tidigare.

Nu ska vi lära av danskarna. Nio av tio svenskar äter nämligen för lite fullkorn och får inte i sig de 75 gram per dag som rekommenderas.

Med Chalmers i Göteborg som initiativtagare ska det bli ändring på den saken. Tio partners till Chalmers i form av företaget inom livsmedelsbranschen samt ideella organisationer ska få svenskarna att äta mer fullkorn via pasta, bröd och flingor.

Bland dem som ingår i initiativet finns Fazer, Nestlé, Pågen, Lantmännen och Leksands knäckebröd.

Nu vill vi ha nyttiga mellanmål

Mellanmål?
Något man snabbt slänger i sig på vägen?
Inte bara. Nu vill vi alltmer att mellanmålen ska vara nyttiga också.

Det är klart att mellanmålet ofta är något som vi tar i förbifarten, i stressen efter jobbet och på väg till träningspasset, efter att ha handlat men innan man hämtar hem barnen och så vidare.
Men för många av oss får mellanmålet en större funktion än så i vårt tänkande och ett skäl är förstås den stora mängd mellanmål vi svenskar tuggar i oss.

Det handlar – i kalla siffror – om tio miljoner mellanmål.
Varje dygn.
Alltså i princip exakt ett mellanmål per svensk varje dag.

Nu är trenden att vi mer och mer ser mellanmålet som en del i vår hälsa. Näst efter träning som 52 procent av svenskarna förknippar med hälsa är det viktigaste för oss att äta varierat, vilket 35 procent anger som vad man kopplar till hälsa.

I den livsanalysen ingår de tio miljoner mellanmål vi stoppar i oss naturligtvis också – men där låter vi mat- och sovklockan styra lite också. Det visar sig nämligen att ju tidigare på dagen vi äter vårt mellanmål desto mer tänker vi på mellanmålets funktion. Tar vi ett mellanmål senare på dagen är fokus ofta på den njutning som mellanmålet ger…

Under vardagarna skippar för övrigt en av fem frukosten men när det blir söndag sätter sig 85 procent av svenskarna vid frukostbordet.
Unga äter, inte oväntat, generellt fler mellanmål än äldre och vi äter de flesta mellanmålen mellan lunch och middag men även i hög grad efter middagen.
Av någon oklar anledning är det också så att vi äter något fler mellanmål mot slutet av veckan än vi gör i början av den.

Ett av de företag som sett trenden med att vi vill ha nyttigare mellanmål är Arla som under hösten lanserade Arla & More, en serie portionsförpackade småmål för mellanmål och frukost i form av två sorters gröt, två smaker av smoothies och likaså två yoghurt-varianter.

Varma koppen-varianten med fruktig mellanmålsgröt som vi sedan fått se dyka upp i hyllorna är ett annat exempel och vi lär få se fler nya produkter vid sidan av de existerande under 2019.