Två av tre ändrar matvanor i år

Två av tre svenskar tänker ändra sina matvanor i år.
Fler kvinnor än män tänker göra det.
Fyra av fem tror att de kommer att lyckas.

Det är i Coops matometer man låtit göra en undersökning bland 1 300 svenskar kring det här med att skapa nya vanor och att ändra sina matvanor.
Det vill vi – hävdar vi bestämt, i alla fall.

68 procent av de svarande säger att de kommer att ändra sina matvanor under det nya året och högst andel bakom det påståendet finns hos kvinnor samt i åldersspannet 26-35 år. Det är dessutom fler i storstadsområdena som är inne på att ändra sina vanor och matvanor.

Oftast handlar det om att vi vill äta mindre sötsaker – vilket två av fem anger och när det gäller den saken är det de mellan 26-35 år samt de som är över 66 som är mest angelägna.

17 procent säger att de vill/ska börja äta mer hälsosam mat samt äta mer grönsaker.
Tror på oss själva gör vi uppenbarligen också eftersom fyra av fem som svarat tror att de kommer att lyckas i sina ambitioner.

Minska matsvinnet tänker vi också göra. En av fem under 35 år kommer att kasta mindre mängd mat hemma och bland dem som i störst utsträckning vill laga mer mat hemma toppar gruppen 16-25-åringar.

Undersökningen i sammanfattning

68 procent av svenskarna kommer att förändra sina matvanor 2019. Samma svar ger 73 procent av kvinnorna, 64 procent av männen och 81 procent av de tillfrågade i åldern 26-35 år.

82 procent av svenskarna tror att de kommer att lyckas med att förändra sina matvanor. 3 procent tror att de inte kommer att lyckas och 15 procent vet inte om de kommer att lyckas.

25 procent av svenskarna vill äta mindre mängd sötsaker. 31 procent av de tillfrågade i åldern 25-36 och 28 procent av kvinnorna vill också det.

Topp 5 svenska befolkningen
#1 Äta mindre mängd sötsaker (25%)
#2 Äta mer hälsosamt (17%)
#2 Äta mer grönsaker (17%)
#4 Kasta mindre mängd mat hemma (14%)
#5 Äta mer vegetarisk kost (11%)
#5 Äta mer frukt (11%)

Halverat matsvinn Axfoods mål

Axfood vill halvera matsvinnet i sina butiker till år 2025.
Framöver kommer man att redovisa hur mycket mat som slängs inom koncernen.
Idag ligger matsvinnet på cirka 1,5 procent av omsättningen.

Det är i en intervju hos Aktuell hållbarhet som Axfoods hållbarhetschef Åsa Domeij drar upp perspektiven.
De handlar om ett halverat matsvinn i butikerna till år 2025 och en utveckling där man i högre gra rear ut varor som närmare sig bäst före-datum för att minska svinnet.

Som en följd av att Axfood vill halvera matsvinnet från Hemköp, Dagab, Willys och Axfood snabbgross ska man börja redovisa matsvinnet på årsbasis.
Enligt Åsa Domeij uppgår matsvinnet idag till cirka 1,5 procent av omsättningen.

Naturvårdsverkets siffror visar att matavfallet i Sverige är 129 kilo per person och år och att hushållen står för ungefär tre fjärdedelar av detta.
Livsmedelsbutikerna är den del som står för lägst andel av matsvinnet.

Totalt handlar det ändå enligt Naturvårdsverket om att det totala matavfallet i Sveriges dagligvaruhandel 2016 var 30 000 ton.
– Även om matsvinnet i handeln är det led som är lägst är det ändå väldigt mycket mat i ton som slängs. Det kommer man inte ifrån om man lägger ihop allt svinn i livsmedelsbutiken. Det mesta som slängs är frukt och grönt, säger Åsa Domeij hos Aktuell hållbarhet.

– Jag tror att det kommer bli mycket vanligare att sänka priser på varor med kort datum i alla livsmedelskedjor, vilket mycket beror på ändrade attityder i samhället kring matsvinn. I dag tycker kunderna att det är något positivt men om man går tillbaka tio år i tiden tyckte man att det inte var tillräckligt fint med gamla varor. Nu är det snarare dumt att inte ha den här typen av utförsäljning, säger Åsa Domeij.

Nu brölar Willys i 20 butiker

Pilottest. I 20 butiker.
Ämne för testet? Bröl.
Och det är Willys som brölar…

Färskt men osäljbart bröd?
Inget problem.
Hos Willys säljer man nu en julöl, en mörk lager som bryggts på färskt men inte längre säljbart bröd.

Det handlar om ett test som Willys nu genomför i 20 butiker.
Ambitionen är att sälja en ny profilprodukt och samtidigt hitta ännu en åtgärd mot matsvinn.

Brödet kompletterar malten i ölets jäsningsprocess och ungefär 30 procent av malten kan bytas ut mot bröd som annars slängts, konstaterar expertisen.
Det innebär att på 1 000 liter producerad öl har ungefär 100 kilo bröd kommit till nytta.

Den nya ölen – som alltså heter Bröl – lanseras i samarbete med Dafgårds och bryggs av Charlis brygghus.
Koncernkollegan Urban Deli har testat konceptet tidigare men för Willys handlar det om en helt ny satsning.
I nuläget handlar det om ett test och en satsning på försäljning som julöl men en utvärdering ska sedan svara på om det blir en längre satsning under 2019.