Satsar miljarder mot plastavfall

Hela plastvarukedjan samlar sig nu globalt.
16 januari lanserades alliansen med namnet Alliance to end plastic waste (AEPW).
Det är det hittills största initiativet mot plastavfall.

En allians av globala företag – med stark anknytning till plastvarusiddan – har bildat AEPW.
Det är den största ansatsen hittills kring plastavfall och inkluderar företag som tillverkar, använder, säljer, processar, samlar in och återvinner plast.

I nuläget finns ett 30-tal medlemsföretag och bland dem jättar som Basf, Exxon Mobil, Henkel, Procter & Gamle och Total.
Tillsammans har medlemsföretagen satsat ungefär en miljard dollar i insatser som ska bidra till att sätta stopp för plastavfall i hav och oceaner.
Det är initiativ kring att bygga upp infrastrukturer och engagera och ambitionen är att investera 1,5 miljarder dollar den kommande femårsperioden.

– Plast är ett effektivt material som kan spara resurser och som ger oss säkra och bekväma fördelar för samhället. Dessa fördelar förlorar sin betydelse, om plasten och avfallet inte används, tas om hand om och återvinns på ett ansvarsfullt sätt, säger Martin Brudermüller, styrelseordförande och tekniskt ansvarig för Basf.

Att förstå var plastavfallet kommer ifrån är en väsentlighet. Forskning från miljöorganisationen Ocean Conservancy visar att plast i haven till övervägande del härstammar från nedskräpning på land.
Det mesta plastavfallet sprids genom floder och kan härledas till tio stora floder i världen, varav majoriteten är i Asien och Afrika.

Många av dessa floderna rinner genom tätbefolkade områden, som saknar fungerande infrastruktur för insamling och återvinning av avfall, vilket leder till stora problem med spridning av plastavfall.
Alliansen End Plastic Waste kommer att initiera åtgärder där behoven är som störst, vilket inkluderar projekt som bidrar till lösningar inom fyra nyckelområden.