Sveriges första rödbetskokeri invigt

Nu är det klart.
Sveriges första rödbetskokeri är invigt.
Det handlar om Sydgrönts nya rödbetskokeri och kyllager i Bjuv.

Under tisdagen invigde Sydgrönt sin nya anläggning med rödbetskokeri och kyllager i Bjuv.
Ambitionen är att få fler konsumenter att välja svenska grönsaker i högre grad och under en större del av året.
I samarbete med Foodhills, i vars lokaler man finns, lägger man grunden för ett samarbete kring hållbarhet och kretslopp.

– Vi vet att det finns en växande efterfrågan på svenskodlade grönsaker och på ekologiskt. Med den här satsningen kan vi svara upp mot båda dessa starka konsumenttrender och samtidigt bidra till minskad miljö- och klimatbelastning, säger Sara Berger som är vd för Sydgrönt.

Konsumtionen av grönsaker har ökat från 65 kilo per person och år under år 2000 till 80 kilo per person och år under 2017.Och totalkonsumtionen av rotfrukter har ökat från 84 till 119 miljoner kilo under samma period.
Tills nu har det inte funnits någon möjlighet att köpa svenskproducerade och förkokta rödbetor. Och den svenska andelen av exempelvis av kål har hittills legat runt 40 procent.

– Med det nya kyllagret kan vi öka andelen svensk kål till mellan 50- och 60 procent, säger Sara Berger.
– Marknaden för förkokta rödbetor är stor utomlands och vi tror på en växande marknad i Sverige. Redan första året hoppas vi kunna omsätta runt 30 miljoner kronor.

Att Sydgrönt valt att göra satsningen i Foodhills lokaler är ingen slump.
– Vi delar Foodhills grundläggande värderingar kring cirkulär livsmedelsproduktion och vill vara en del i det nätverk som Foodhills står för, säger Sara Berger. Dessutom finns alla faciliteter redan på plats. Skalresterna från kokeriet blir exempelvis biogas och slutresterna återförs till jordbruksmarken.

Bengt Persson, vd på Foodhills, är glad över att Sydgrönt nu finns som en viktig pusselbit i Foodhillsfamiljen.
– Det är en produktion som passar perfekt på Foodhills, säger han.